Dbamy o bezpieczeństwo uczestników Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych
i Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi.

Wytyczne powstały na podstawie Zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA.

Wersja uwzględniająca stan prawny na dzień 28.09.2022 r., oraz adekwatne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z okresu stanu epidemii.

Zasady mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i wydania wytycznych przez GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA